Tandem pantry unit

 • Tandem pantry unit
 • Ref: 7014
 • Ref: 7015
 • Ref: 7054
 • Ref: 7055
 • Width x Depth x Height (mm)
 • 385×530 (1259-1659)
 • 385×530 (1659-2059)
 • 385×530 (1259-1659)
 • 385×530 (1659-2059)
 • Module (mm)
 • 500/450
 • 500/450
 • 500/450
 • 500/450
 • Description
 • Metal basket with 4 shelves
 • Metal basket with 5 shelves
 • Wooden tray with 4 shelf
 • Wooden tray with 5 shelf

(T)=  Module  (W)= Width

EN